Имате въпроси?

Свържете се с наш специалист.

Обадете се сега:

0888 656 805

Кинезитерапия Бургас

Кинезиотерапевтите разработват и наблюдават програми за упражнения, за да помогнат на хората да възвърнат мускулната сила и функция, загубена поради нараняване или заболяване. Някои кинезиотерапевти се фокусират върху специфични видове пациенти или състояния, като хора, които се възстановяват от наранявания или такива с дегенеративна мускулно-скелетна болест.

Кинезиотерапевтите знаят всичко за анатомията и как всяка част от тялото работи сама по себе си и във връзка с други части на тялото. Те ръководят пациентите чрез терапевтични упражнения, водна терапия, научаване на ходене, използване на протеза / ортопедия и разработване на режим на упражнения през целия живот. След това те избират упражнения, които ще постигнат конкретни цели за повишаване на силата или мобилността, без да причиняват на пациента болка или допълнителни щети. Кинезиотерапевтите наблягат на психологическите, както и физическите ползи от терапевтичните упражнения за рехабилитация.

За всеки пациент кинезиотерапевтът ще:

Оценете подвижността, силата и издръжливостта на човека
Обсъдете целите на лечението
Обучете пациента за това как работи тялото и какво причинява увреждането
Разработете подходящ, насочен план за лечение
Насочете пациента правилно да изпълнява упражнения
Следете напредъка
Променете плана според нуждите за постигане на конкретни цели
Осигурете подходящо адаптивно оборудване и обучение
Осигурете обучение на полагащите грижи
Освен избора на правилните упражнения, успешният резултат зависи от това колко добре терапевтът и пациентът работят заедно. Изграждането на рапорт и мотивирането на пациента да прави редовно упражненията е ключова роля на кинезиотерапевта.

Кинезитерапия Бургас

0888 656 805

Телефон за контакти

reception@mcmihailov.net

Изпратете ни съобщение.

Намерете ни

гр. Бургас, ул. "Шар Планина" 38